zamieściliśmy Analizę socjometryczną projektu  na stronie w menu głównym 

Odwiedziliśmy kolejne Podmioty (Nowe) Podmioty , uwzględniliśmy zmiany i aktualizacje danych w  dotyczących istniejących podmiotów w "bazie map" 29 Września odbyło się seminarium podsumowywujące nasz projekt.Przystępujemy do  tworzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego projektu. Pomimo oficjalnego zamknięcia projektu- praca nad "bazą map" nadal trwa.

artykuł został  napisany w chwili obecnej czekamy na cenzurę i i promujemy w naszym środowisku ukazanie się artykuły a także przygotowywujemy seminarium podsumowywujace na które zaprosiliśmy przedstawicieli podmiotów  które umieszczaliśmy w "bazie map "  a także osoby niewidzące i niedowidzące  z naszego Otoczenia, które będziemy prosili o słowa krytyki i ocenę naszej pracy. Seminarium  ma także na celu poszerzenie reklamy dla naszego projektu.  odbędzie się 29.09.2015  o godzinie 14:00  w Parku Naukowotechnologicznym w Gdyni w budynku nr 4 sala "LH". W perspektywie mamy dalsze odwiedzanie podmiotów z naszego otoczenia , rozszerzanie bazy map oraz dokładanie pomysłow  jak na przykład rozszerzenie współpracy tworząc bardziej przejazną infrastrukturę naszego środowiska

analizy socjometryczne  zostały zakończone, akcja informacyjne trwa.

 nadal uzupełniamy bazę o kolejne podmioty i informacje dodatkowe.
Artykuł w trakcie pisania.

badania socjometryczne  zostały zakończone, przygotowywujemy artykuł podsumowywujący przebieg projektu.

zaktualizowaliśmy miektóre podmioty w bazie.
prowadzimy blok dyskusyjny dotyczący uwag i zapotrzebowania na te informacje, zbieramy dane od osób niewidomych i niedowidzących oraz ich przewodników na temat  informacji umieszczonych w bazie, organizujemy spotkaniaintegracyjne.

Rozesłaliśmy informację o zakonczeniu umieszczania podmiotów w bazie z prośbą o zaglądanie i wyrażanie opinii o przydatności lub też problemach w dostępie do usług. Jesteśmy w trakcie analiz i badan socjometrycznych,poskontaktowaniu się z Magazynem Gdanskim i miejscowym biuletynem prześlemy krótką notatkę informacyjną o powstaniu bazy z funduszy  norweskich Fundacji Batorego do umieszczenia na ich stronach

Jesteśmy w trakcie informowania o zakończeniu umieszczania podmiotów w bazie.

W dniu dzisiejszym Strona projektu Trójmiejskiej Bazy Map podmiotów otoczenia osób niewidomych i niedowidzących została udzwiękowiona. 

Sprawdzamy telefonicznie dostępność do usług w poradniach okulistycznych - w ramach kontraktów z NFZ

Uzupełniamy informacje dodatkowe na stronach Mapy, zmieniamy kolorystykę i druk, przystosowując bazę map dla osób niedowidzących.

Jednocześnie - od kilkunastu dni strony mapy są weryfikowane przez osoby niewidome w zakresie dostępności, przejrzystości, jakości umieszczonych informacji i zgodności ze stanem faktycznym.

Nawiązaliśmy nowe kontakty:
- z Rzecznikiem praw pacjenta - dowiedzieliśmy się o pracach komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, pracujących przy urzędach wojewódzkich
- z Pocztą Polską S.A. - gdzie uzyskaliśmy informacje o nowych możliwościach korzystania z usług pocztowych, np. możliwość zlecania usług realizowanych przez Pocztę listonoszowi

Odwiedziliśmy wystawę w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska mieszczącą się w Dworze Artusa. Wystawa przystosowana jest do odbioru przez osoby niewidome i niedowidzące poprzez audiodeskrypcję, tyflografię i odpowiednie przedstwienie kolorystyki.
Trwórca i kurator wystawy z pasją i zaangażowaniem tworzy i realizuje nowe projekty usuwania barier. Jest nie tylko pracownikiem ale i społecznikiem. Jest m.in. lektorem na meczach piłki nożnej, ułatwiając niewidomym pełniejsze uczestnictwo w imprezach tego typu.
W trakcie wizytydowiedzieliśmy się, że wystawa, którą odebraliśmy bardzo pozytywnie, ma zostać zlikwidowana lub przeniesiona do innych pomieszczeń, gdyż - zgodnie z opinią konserwatora zabytków miasta Gdańska - przygotowane ułatwieniadla niepełnosprawnych nie pasują do wizerunku miejsca, w którym znajduje się wystawa ( Dwór Artusa). A szkoda......


Umawiamy się na spotkania z podmiotami umieszczonymi w naszej Bazie map, przeprowadzamy mnóstwo rozmów telefonicznych, aktualizujemy bazy danych.
Wśród podmiotów, które odwiedziliśmy są między innymi Teatr Muzyczny w Gdyni, Teatr Miejski, Multikino.
Te wymienione podmioty działające w dziedzinie kultury są pozytywnie nastawione do tematu usuwania barier, na jakie napotykają osoby niewidome i niedowidzące w ich placówkach.
Dowiedzieliśmy się, że Teatr Muzyczny w Gdyni przygotowuje udźwiękowienie swojej strony internetowej, aby ułatwić niewidomym zapoznanie się z tepertuarem i aktualnościami Teatru.

Jesteśmy w trakcie tworzenia nowych form graficznych, innowacji technicznych, formy te pomogą osobom niedowidzącym. Na bieżąco pozyskujemy również dodatkowe informacje o podmiotach już umieszczonych w bazie map.

Wszystkim sympatykom Fundacji życzymy Wesołych Świąt Wielkanocnych i nie zapominajcie o 1% podatku

Do grona osób, które zajmują się realizacją projektu dołączył kolejny informatyk - spoza zespołu pracowników. Ma duże doświadczenie, jest specjalistą w obsłudze komputerów z oprogramowaniem służącym niewidomym.

Stworzyliśmy nowe, kolejne profile podmiotów, które będziemy umieszczać w bazie map.

Od grudnia ub. roku zaczęliśmy wysyłać ankiety do firm, instytucji i podmiotów z tzw. trzeciego sektora, które chcemy umieścić w bazie map. Odbyliśmy również wizyty osobiste u ok.dwudziestu podmiotów.
Do dnia dzisiejszego drogą mailową wysłaliśmy ok. siedemdziesiąt ankiet, z czego czterdziestu odbiorców odesłało nam wypełnione ankiety.
Przeprowadziliśmy ok. 200 rozmów telefonicznych ( do niektórych podmiotów kilkakrotnie ), dzięki czemu nawiązaliśmy nowe, cenne kontakty, które będą służyły rozwojowi wsparcia dedykowanego nie tylko osobom niewidomym, ale również osobom z innymi rodzajami niepełnosprawności.

 W okresie od 17 grudnia ub.roku do 21 stycznia br. trzy osoby z Fundacji uczestniczyły w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych oraz BHP pracowników biurowych - również sfinansowane ze środków dotacji

Wyszukaliśmy do tej pory 180 podmiotów z otoczenia niewidomych; w wyszukiwaniu podmiotów brały udział trzy osoby z Fundacji. Nasi pracownicy -  informatyk i grafik komputerowy przeprowadzili analizę stron internetowych wyszukanych podmiotów. Informatyk rozpoczął tworzenie rekordów w/w podmiotów.

Pomimo wszystkich deficytów jakie posiadamy i na przekór wszystkim innym przeciwnościom Strona projektu zawiera już 50 rekordów

W dniu dzisiejszym poszerzyliśmy bazę technicznych narzędzi poszerzającychi poprawiających ergonomię realizacji projek bazy map.

Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne w ramach realizacji projektu trójmiejskiej bazy map  podmiotów oraz instytucji otoczenia osób niewidomych, kila skromych zdjęć można obejrzeć na stronie w galerii

Ze środków dotacji otrzymanych z Fundacji Batorego zakupiliśmy dwa komputery, tj. stacjonarny i laptop, wyposażone w oprogramowanie ułatwiające komunikację osobom niewidomym i niedowidzącym oraz wspomagające realizację projektu.
(Powyższe wstaw pomiędzy poprzednio umieszczone wydarzenia, zgodnie z chronologią )

Wprowadziliśmy pierwszy rekord (podstronę) do projektu a jest nim  Urząd Wojewódzki województwa Pomorskiego .I choć to dopiero początek nasze doświadczenie  już mówi ,że pewnie pojawią się jeszcze modyfikacje tak szablonów jak i kolejnych rekordów, no ale ostatecznie to przecież o to między innymi chodzi, aby wszystko było dograne w odpowiedni sposób.

choć nie obyło się bez problemów od dzisiaj publokujemy na stronie projektu ankiety do wypełnienia dla podmiotów . ankiety w formacie  word97 oraz pdf

Zakończyliśmy pracę nad ankietą dla podmiotów

W celu poprawy ergonomii przeglądania strony przez osoby niedowidzące utworzyliśmy dodatkowe szablony(żółty na czrrnym i biały na czarnym) zmieniające kontrast strony projektu oraz dodajemy moduł pozwalalający na przełączanie tych szablonów

Utworzenie szablonu strony www projektu.

Ponowne rozpoznanie oraz weryfikacja technicznych narzędzi ułatwiających pracę projektowe( zmiana oprogramowania CMS, tworzenie szablonów stron)

Uzyskaliśmy Srodki  z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG,  rozpoczynamy realizację projektu : " Trójmiejska baza map podmiotów oraz instytucji otoczenia osób niewidomych.

Licznik Odwiedzin

Odsłon artykułów:
562770