Nazwa Instytucji: Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych


adres:                 80-810 Gdańsk, ul.Okopowa 21/27

 

Sekretariat
Magdalena Symela
tel./fax: 58 30 77 557
nr pokoju: 250

Waldemar Matychniak
tel.: 58 30 77 191
nr pokoju: 251

 

strona www:         Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych


godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:45- 15:45

 

 

Informacje dodatkowe:


Postępowanie prowadzone przez komisję to pozasądowa droga dochodzenia roszczeń.

Składając wniosek do  komisji możeszubiegać się o odszkodowanie i zadość uczynienie za  zdarzenia medyczne
(tzw. błędy medyczne), które były skutkiem udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie w szpitalu i tylko po 1 stycznia 2012 r.

Komisja nie orzeka o  winie personelu medycznego, stwierdza jedynie, że dane zdarzenie medyczne miało miejsce.

Czym jest " zdarzenie medyczne " ?

To zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo jego śmierć będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

- diagnozy, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się  do  rozwoju choroby.


- leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego.

-zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Licznik Odwiedzin

Odsłon artykułów:
549106