Nazwa :              Fundacja ZMIANY

adres:    ul. Ujejskiego 31/2 81-426 Gdynia Pomorskie Polska


telefon:               509 431 968

strona www: Fundacja ZMIANY

godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek  9-16


e-mail :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="background-color: #ffff00;">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." style="background-color: #ffff00;">

 

 

Informacje dodatkowe:

Fundacja „Zmiany” została założona aby pomagać niepełnosprawnym w każdej dziedzinie ich życia. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że niepełnosprawność nie musi wiązać się z wykluczeniem społecznym i zawodowym. Mówiąc o osobie niepełnosprawnej często przychodzi na myśl człowiek na wózku, ociemniały albo niesłyszący.  Spotykając taką osobę niejednokrotnie czujemy strach i współczucie, zapominając, że jej życie nie wiele różni się od życia osoby zdrowej.  Bo właściwie kim jest człowiek pełnosprawny? I kto może dziś powiedzieć o sobie, że jest w pełni sprawny i samodzielny? Poprzez nasze działania chcemy zwrócić uwagę, że pomóc niepełnosprawnym mogą również sami  niepełnosprawni.  Nasza fundacja została stworzona przez niepełnosprawnych aby pomagać innym. Bo nie tylko osoby zdrowe mogą nieść pomoc. Wspierać możemy również my – niepełnosprawni.
Fundacja „Zmiany” prowadzi działalność pożytku publicznego w obszarach:
· Pomocy społecznej,
· Działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
· Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy,
· Działalności charytatywnej.

Cele Fundacji:

    Udzielanie porad indywidualnych w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.

    Udzielanie wsparcia materialnego i informacyjnego w przypadku nagłego wystąpienia niepełnosprawności, dla osób dotkniętych tą niepełnosprawnością oraz ich rodzin.

    Udzielanie porad o możliwym do uzyskania wsparciu instytucjonalnym dla osób niepełnosprawnych oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a także ich rodzin i wspieranie ich.

    Udzielanie podopiecznym Fundacji przez lekarzy, pielęgniarki, dietetyków i rehabilitantów fachowych porad medycznych.

    Udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych osobom niepełnosprawnym oraz niezdolnym do samodzielnej egzystencji i ich rodzinom.

    Organizowanie spotkań integracyjnych dla podopiecznych Fundacji.

    Ułatwianie podopiecznym Fundacji dostępu do kultury.

    Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w ich miejscach zamieszkania. Prowadzenie usług w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla podopiecznych Fundacji.

    Tworzenie grup wsparcia z osób, które zostały zaktywizowane w ramach działań podejmowanych przez Fundację.

    Wyszukiwanie sponsorów dla potrzebujących wsparcia osób niepełnosprawnych oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

    Aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, w tym pomoc w samo zatrudnianiu ich, a także tworzenie indywidualnych programów rehabilitacji dla niepełnosprawnych pracowników.

    Motywowanie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych i informowanie ich o istniejących w tej dziedzinie możliwościach uzyskania wsparcia, pomoc pracodawcom w występowaniu o dofinansowanie w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań do Wynagrodzeń Pracowników Niepełnosprawnych.

    Wsparcie informacyjne dla uczących się i mających zamiar podjąć naukę osób niepełnosprawnych.

    Pozyskiwanie i upowszechnianie wiedzy na temat możliwości leczenia i rehabilitacji medycznej oraz informacji o zajmujących się taką działalnością placówkach i organizacjach.

    Pozyskiwanie i upowszechnianie wiedzy medycznej na temat najnowszych, a w Polsce nieznanych metod leczenia schorzeń genetycznych (w szczególności miastenii), poprzez organizowanie konferencji medycznych z udziałem lekarzy specjalistów oraz wymianę i upowszechnianie informacji pozyskanych w ten sposób.

    Prowadzenie usług w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla podopiecznych Fundacji.

    Wspieranie dzieci opuszczających domy dziecka za pomocą konsultacji psychologicznych i terapii psychologicznej oraz wyszukiwanie dla nich sponsorów, którzy wspieraliby ich w rozpoczęciu samodzielnej egzystencji.

    Promocję i organizowanie wolontariatu.

    Współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych.

    Zbieranie i wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń w dziedzinie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej.

    Organizowanie i uczestniczenie w szkoleniach, spotkaniach, seminariach, konferencjach, warsztatach i innych przedsięwzięciach krajowych, jak i zagranicznych, służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń, w dziedzinie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej.

 

 

Licznik Odwiedzin

Odsłon artykułów:
562930